POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych jest Wojciech Andruszków prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dąbrowskiego 42; 50-457 Wrocław, NIP: 8971647346, REGON: 021199525, adres email: hello@bowwe.com, telefon kontaktowy: +48 5 3007 3007.

Czy podczas odwiedzania Serwisu pobierane są jakieś dane?

Odwiedzając naszą stronę nie jest konieczne podawanie swoich danych. Zapisujemy jedynie dane dostępowe, które nie odnoszą się do konkretnej osoby. Pobrane dane są jedynie analizowane pod kątem ulepszenia naszej oferty i nie mają na celu identyfikacji osoby odwiedzającej naszą stronę.

Jakie dane są gromadzone w Serwisie?

Aby założyć na naszej stronie konto Użytkownika wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Natomiast w przypadku rejestracji konta Administratora niezbędne jest podanie dodatkowych danych, takich jak: imię, nazwisko, adres oraz firma – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; firmę spółki – w przypadku spółki prawa handlowego, jak i numer wpisu we właściwym rejestrze oraz NIP.

Jak wykorzystywane są zgromadzone dane?

Istotne jest, iż gromadzone przez nas dane wykorzystywane są wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę. Informacje gromadzone przez nas w procesie rejestracji konta Użytkownika i zamawiania usług służą jedynie prawidłowej realizacji zamówienia oraz wykonania zamówionej usługi.

Nadto informacje, które zostały zgromadzone podczas rejestracji konta Użytkownika mają umożliwić nam skontaktowanie się z nim poprzez pocztę elektroniczną bądź też telefonicznie. Możliwe jest również wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, które dokonuje się przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w Serwisie. Nadto można wyrazić zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter). Co istotne, w każdym czasie możliwe jest cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych bądź też otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Jak zapewniamy na naszym Serwisie bezpieczeństwo danych osobowych?

Nasz Serwis zabezpieczony jest przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami oraz rozpowszechnianiem danych naszych Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Nadto dane osobowe każdego Użytkownika chronione są indywidualnym hasłem, które jest tylko dostępne dla konkretnego Użytkownika. Dlatego prosimy pamiętać o wylogowaniu się z Serwisu i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu korzystania z Serwisu, aby uniemożliwić dostępu osób trzecich do konta i do danych osobowych.

Czy jest możliwa modyfikacja wprowadzonych danych osobowych?

Użytkownik ma możliwość edytowania swoich danych po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W przypadku konieczności przypomnienia hasła do logowania, proszę o kontakt z Administratorem danych.

Czy można usunąć konto Użytkownika?

Aby usunąć konto Użytkownika należy skontaktować się z Administratorem danych.

Co ze zmianami w Polityce Prywatności?

W związku z planowanym rozwojem naszego Serwisu i usług przez nas świadczonych, zmianie będą ulegać również inne czynniki, takie jak technologie, wymogi prawne, dlatego też Polityka Prywatności może ulec zmianie. Korzystanie z Serwisu po wejściu zmian w życie będzie oznaczało ich akceptację.
Korzystając ze strony internetowej pod adresem: www.bowwe.com wyrażasz zgodę na zasady i warunki przetwarzania danych opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane Kontaktowe:

ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków
ul. Dąbrowskiego 42; 50-457 Wrocław,
NIP: 8971647346, REGON: 021199525,
adres email: hello@bowwe.com, telefon kontaktowy: +48 5 3007 3007.


POLITYKA COOKIES

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu. Pliki Cookies wykorzystywane są by możliwe było korzystanie z niektórych funkcji systemu, jak i do tego, by lepiej wyglądała nasza strona internetowa. Pliki Cookies są małymi fragmentami tekstu, które przechowuje Twoja przeglądarka. Owe pliki zawierają informacje, które są zapisywane na Twoim komputerze, podczas odwiedzania Serwisu. Natomiast podczas kolejnej wizyty na stronie Serwisu są one z powrotem wysyłane, do tego Serwisu lub innego, który rozpoznaje poliki cookies. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, pobierane są jedynie dane, które wskazują na sposób korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają na ulepszanie naszej oferty i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszym Użytkownikom oraz odwiedzającym nasz Serwis. Pliki cookies nie mają żadnego szkodliwego wpływu na Twój komputer, nie niszczą posiadanych przez Ciebie plików, zgromadzonych danych poza tym nie mają żadnego wpływu na jego działanie. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne w Serwisie.

Promocja ważna jeszcze:

Godziny

Minuty

Sekundy

Niepowtarzalna oferta tylko przez 48 godzin!

TYLKO TERAZ: 3 lata za mniej niż 1 rok!

Oferta dla nowych kont na najlepszy kreator wg użytkowników AppSumo

TYLKO TERAZ PRZEZ 48H: oferta na 3 lata za mniej niż 1 rok!
price background
oszczędź aż
2 953 zł
sprawdź teraz
bowwe robot